Cursuri 1C

Centrul de Instruire şi Reciclare Profesională al filialei Bălţi a CCI RM organizează cursuri “Evidenţa  contabilă  automatizată 1C: Întreprindere”.

Înscriere la tel.: 231/26236, 29154

Programul de instruire cuprinde 40 ore academice, precum urmează:

I. Etapa de pregătire a datelor:

  • Opţiuni generale şi de personalizare a  parametrilor
  • Introducerea  datelor  în  indicator
  • Introducerea  soldurilor în conturi

II. Evidenţa contabilă primară:

  • Evidenţa contabilă a activelor materiale pe termen lung şi a uzurii lor
  • Evidenţa stocurilor de mărfuri, materiale şi realizarea lor
  • Evidenţa mijloacelor băneşti
  • Evidenţa obligaţiunilor financiare şi marfare
  • Evidenţa  salariului

III. Dari de seamă contabile interne şi externe:

  • Dare  de seamă financiară  internă
  • Dare  de seamă fiscală şi statistică

Se eliberează certificat!

Formator, contabil-practic     Natalia Guleac

Distribuie acest articol: