Direcţiile prioritare de activitate pentru anul 2016

  • Acordarea atenţiei deosebite lucrului cu membrii CCI, informarea sistematică despre activităţile filialei şi implicarea acestora în realizarea lor, soluţionarea, în limita competenţei, a propunerilor şi problemelor înaintate de antreprenori.(adică de Dvs.)
  • Aprofundarea dialogului public-privat la diferite niveluri, promovarea în mediul de afaceri din regiune  a principiilor de guvernare corporativă. Susţinerea companiilor autohtone în vederea creşterii competitivităţii mărfurilor şi serviciilor, ce ar orespunde standardelor europene, inclusiv cu suportul proiectelor și programelor internaționale. Contribuirea la iniţierea şi intensificarea relaţiilor de afaceri ale companiilor moldoveneşti cu parteneri de peste hotare,
  • Promovarea exporturilor și atragerea investiţiilor în regiunea Bălți, acordarea asistenţei informaţionale, consultanţei în afaceri, susţinerea în vederea identificării partenerilor, organizarea întrevederilor de afaceri şi vizitelor la întreprinderi pentru investitorii străini.
  • Extinderea serviciilor în domeniul formării continue, perfecționării cadrelor, ţinând cont de solicitările şi necesităţile agenţilor economici autohtoni şi iniţierea, în comun cu mediul de afaceri şi cel academic, a proiectelor-pilot de pregătire profesională a cadrelor pentru profesii solicitate.
  • Prestarea serviciilor de o înaltă calitate în domeniul expertizei, evaluării, certificării, carnetelor ATA şi broker vamal persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova.
  • Dezvoltarea activităţii expoziţionale ca mecanism de implementare a tehnologiilor avansate, inovaţiilor, promovare a produselor şi serviciilor autohtone competitive pe piaţa internă şi externă. Consolidarea cooperării regionale dintre filiala Bălți, Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova şi alte organizaţii internaţionale prin participarea la proiecte de dezvoltare a relaţiilor de afaceri ale întreprinderilor din Republica Moldova.
  • Optimizarea sistemului informativ, inclusiv dezvoltarea paginii web a filialei în calitate de sursă de informare operativă, veridică şi utilă pentru agenţii economici.