Raionul Făleşti

Raionul Făleşti este situat în partea de nord-vest şi ocupă o suprafaţă de 107,3 mii ha, dintre care 80501,38 ha constituie suprafeţele agricole, 12393,11 ha – păduri şi fîşii de protecţie, 4222,87 ha – suprafeţele acvatice. Pe teritoriul raionului Făleşti sunt amplasate oraşul Făleşti şi 75 localităţi, administrarea cărora se efectuează prin intermediul a 33 de primării.

Populaţia raionului constituie 88645 persoane, inclusiv populaţia urbană – 14296 persoane şi rurală – 74349 persoane.

Pe teritoriul raionului sunt înregistraţi 12909 agenţi economici, inclusiv:

  • 10711 – gospodării ţărăneşti
  • 1122 – întreprinderi individuale
  • 1076 – persoane juridice

Industria este reprezentată de întreprinderile din industria grea, uşoară şi cea prelucrătoare.

În anul 2013 volumul producţiei industriale în preţuri curente a fost de 625296,5mii lei şi s-a micşorat cu 20,3 la sută comparativ cu anul 2012. În anul 2013 volumul producţiei livrate de către întreprinderile industriale a constituit 537918,7mii lei în preţuri curente adică cu 23,7% mai puţin faţă de anul 2012.

Conform datelor statistice, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia raionului în anul 2013 a fost de 2536,1lei, sau cu 7,6 la sută mai mult faţă de anul 2012.

Printre întreprinderile care activează cu succes în raionul Făleşti  sunt “Mold-Nord” Fabrica de vinuri SA, “Prut-80” SA, ÎM “Sudzucker Moldova” Fabrica de zahăr Făleşti, SA “Combinatul de panificaţie Făleşti”, SC “Trimobil Design”SRL, SRL “Vasimobil – Grup”, ICS “Plastic Manufacturing”, ICS “Romina Cablaggi”, ÎCS “Marthatex” SRL, “Arborart” SRL, “Belig-Service” SRL, ÎM “Heuvelland” SRL , “Gospodarul Rediu” SRL, “Agro-Pompa-Prim” SRL, SRL „ Agropapuros ”, SRL „ Regis – agro”, “Cozmeanca-Prim” SRL, SRL „ Abilitate – Agro”, “Taras-Scop-Agro” SRL, “Itero-Agro” CA, SRL „ CertexAgroPrim”, ICS “SchleichManufacturing” SRL”.

La fel, un aport considerabil în dezvoltarea economiei raionului îi revine micului business.

Şaizeci şi trei subiecţi economici din raionul Făleşti poartă numele de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.