Raionul Sîngerei

Raionul Sîngerei ca unitate administrativ-teritorială este situat în partea de nord-vest a Republicii Moldova. Teritoriul raionului ocupă o suprafaţă de 103,3 mii hectare şi include 70 de localităţi unite în 26 primării, inclusiv două oraşe: Sîngerei, care este şi centrul administrativ, şi Biruinţa.

Numărul populaţiei raionului Sîngerei constituie 87 mii locuitori.

O ramură importantă a economiei raionului este sectorul agrar, care dispune de 30878 mii hectare de terenuri agricole şi este specializat în producerea culturilor tehnice, cerealelor, fructelor şi legumelor.

Pe teritoriul raionului Sîngerei activează 10 întreprinderi industriale, care au produs şi au realizat mărfuri în volum de 187,894 mii lei, fiind în creştere cu 102,1 la sută comparativ cu anul trecut.

Numărul agenţilor economici înregistraţi în teritoriu constituie 7355 unităţi, dintre care societăţi pe acţiuni – 32, societăţi cu răspundere limitată – 220, cooperative de producere – 17, cooperative de întreprinzător – 2, cooperative de consum – 6, întreprinderi individuale – 797, gospodării ţărăneşti – 5979, asociaţii gospodării ţărăneşti – 7.

Un important segment în dezvoltarea economiei raionului Sîngerei aparţine micului business, care formează o mare parte a bugetului local. Volumul vînzărilor al acestui sector alcătuieşte 76 la sută din volumul total, iar vînzările de mărfuri cu amănuntul constituie 110,2 mln lei, dintre care mărfuri alimentare fac 38,2 la sută, iar nealimentare – 61,8 la sută.

Cei mai activi agenţi economici sunt: din sectorul agrar – “Roşiori-Lux” SRL, “Protuvim-Agro” SRL, “Accesal-Grup” SRL, “Minoris” SRL, din sectorul de producere – “Gelibert” SRL, “Verisvin” SRL, “Impescar” SA, Întreprinderea de panificaţie or. Sîngerei, din domeniul comerţ servicii – “Ana Ciobanu-Comerţ” ÎI, “Euridice” SRL, “Morins-Con” SRL, “Diana Şpac” ÎI, “Magma Culacov” ÎI, “Siminoc” SRL, “Speranţa-Brînzilă” ÎI.

Cincizeci şi unu subiecţi economici din raionul Sîngerei poartă numele de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.