Domeniile de activitate

Direcţia Expertize, Evaluare si Certificare a fost constituit in scopul:

  • satisfacerii cerintelor intreprinderilor si firmelor autohtone si ale celor staine in ceea ce priveste serviciile de efectuare a expertizei inalt calitative si independente privind corespunderea marfurilor, productiei si serviciilor cerintelor standardelor internationale si nationale, documentatiei normative, controlului completivitatii, cantitatii si calitatii marfurilor, materiei prime si utilajului, atit in Republica Moldova, cit si peste hotarele ei;
  • realizarii unei bune reputatii de afaceri, crearii si confirmarii increderii beneficiarilor, inclusiv a celor potentiali, in imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor.