Expo-tîrgurile

În scopul promovării şi susţinerii producătorului autohton, extinderii pieţelor atît interne, cît şi celor externe activitatea expoziţională a filialei rămîne a fi una din direcţiile prioritare.

Pentru anul 2014 filiala Bălți CCI a RM preconizează organizarea și desfășurarea a 16 expo-tîrguri specializate și universale.

Distribuie acest articol: