Membrii CCI a RM

Notiuni generale

Conform Legii Republicii Moldova nr.393-XIV din 13.05.1999 “Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie ”, art.9:

(1) Persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător în domeniul comerţului, industriei, transporturilor, construcţiei şi prestării serviciilor, cu excepţia persoanelor prevăzute în alin.(2) al aceluiaşi articol sunt membri ai Camerei în mod obligatoriu.

(2) Agenţii businessului mic, persoanele fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător, producătorii de producţie agricolă [gospodăriile ţărăneşti (de fermier), asociaţiile lor, întreprinderile agricole şi/sau asociaţiile lor], consumatorii de apă, beneficiarii silvici şi alte persoane, care nu se află sub incidenţa alin. (1) al aceluiaşi articol pot fi membri ai Camerei pe principii benevole.

Acordarea agenţilor economici calităţii de membru al CCI a RM se efectuiează de către Biroul Executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie a R.M. şi se examinează în baza următoarele acte:

  • Cererea de obţinere a calităţii de membru al CCI.
  • Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, vizată cu ştampila firmei.
  • Lista fondatorilor sau membrilor, indicîndu-se regiunea ce o reprezintă.
  • Ancheta membrului CCI a RM.
  • O scurtă informaţie despre direcţiile principale de activitate şi rezultatele activităţii întreprinderii.
  • În caz de necesitate pot fi solicitate şi alte documente.