Registrul membrilor CCIFB

Registru membrilor pe domenii:

Agricultură şi silvicultură

Fabricarea produselor alimentare

Vinuri şi băuturi tari

Comerţ

Articole din tutun

Textile, articole de marochinărie, haine şi încălţăminte. Bijuterii. Jucării moi.

Mobilă. Articole din lemn. Covoare.

Proiectări. Construcţii. Materiale de construcţii.

Transport

Autoservice

Industria chimică şi sticlei (lacuri, vopsele, mase plastice, produse de uz casnic). Produse cosmetice.

Utilaj. Maşini. Echipamente. Tehnică.

Metale şi articole din metal

Telecomunicaţii. Alimentareacu energie electrică, gaze şi apă. Produse petroliere.

Hîrtie. Articole din hîrtie. Rechizite de birou.

Activitate editorială și de poligrafie

Învățămînt. Cercetări științifice.

Bănci. Finanțe. Credite. Asigurări.

Servicii juridice. Consulting. Audit.

Servicii medicale. Tehnică și optică medicală.

Prestări servicii

Turism. Servicii hoteliere. Agrement.