Proiectul DIHK – CEFTA

Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) reprezintă cel mai important acord multilateral de liber schimb din Europa Centrală şi de sud-est. CEFTA a fost semnat la 21 decembrie 1992 la Cracovia (Polonia) şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1993, având ca membri fondatori următoarele ţări: Cehoslovacia (ulterior: Cehia şi Slovacia), Polonia şi Ungaria.

Celor 4 membri ai Grupului de la Vişegrad li s-au alăturat Slovenia (1 ianuarie 1996), România (1 iulie 1997), Bulgaria (1 ianuarie 1999) şi Croaţia (1 martie 2003).

CEFTA şi-a modificat componenţa de la 1 mai 2004, deoarece 5 dintre ţările parte (Cehia, Polonia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria) au aderat la Uniunea Europeană, rămânând în Acord Bulgaria, Croaţia şi România. Trei ani mai târziu, în 2007, România şi Bulgaria părăsesc spaţiul CEFTA, în urma aderării la UE. De aceea, s-a hotărât ca CEFTA să fie extins pentru a acoperi restul statelor balcanice, ce au completat matricea acordurilor comerciale bilaterale în cadrul pactului de Stabilitate pentru Europa de sud-est.

La data de 6 aprilie 2006, a fost adoptată o declaraţie comună de extindere a CEFTA integrând Albania, Bosnia şi Herţegovina, Misiunea de Administrare Interimară a ONU în Kosovo, Moldova, Serbia şi Muntenegru.

Acordul de aderare a Republicii Moldova la CEFTA a intrat în vigoare la 26 iulie 2007.

CEFTA este considerat o „anticameră” şi o etapă de pregătire a participării la piaţa comunitară internă, UE fiind de la început în favoarea formării şi funcţionării CEFTA. Principalul obiectiv urmărit de CEFTA este crearea unei zone de liber schimb prin liberalizarea graduală a comerţului reciproc cu produse industriale şi agricole şi prin eliminarea barierelor tarifare şi netarifare din calea comerţului în perioada de tranziţie.

moldov_cefta.bmpÎncepând cu 1 mai 2010 a fost lansat un nou proiect de parteneriat “DIHK – CEFTA“, prin care Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova se angajează să lucreze în parteneriat, având ca scop aplicabilitatea CEFTA prin consolidarea Camerelor Economice din Europa de sud-est, sprijinind, astfel, stabilitatea politică, dezvoltarea economică şi cooperarea interregională din Europa de sud-est.

Obiectivul general al proiectului este ca ÎMM din sud-estul Europei să beneficieze de oportunităţile oferite de către Acordul CEFTA şi totodată de creşterea veniturilor şi a oportunităţilor de angajare în regiune, drept rezultat final.

Scopul proiectului “DIHK – CEFTA” este de a califica Camerele de Comerţ şi Industrie din ţările membre CEFTA, de a avea un rol activ în ceea ce priveşte implementarea Acordului CEFTA şi, în mod special, promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

Partenerii proiectului “DIHK – CEFTA”:

* Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova;
* Camera de Comerţ şi Industrie a României
* Uniunea Camerelor de Comerţ ale Turciei
* Uniunea Camerelor de Comerţ şi Industrie ale Albaniei
* Camera de Comerţ a Bosniei şi Herţegovinei
* Camera de Comerţ şi Industrie a Bulgariei
* Camera Economică a Croaţiei
* Uniunea Camerelor de Comerţ şi Industrie elene
* Camera Economică a Macedoniei
* Camera Economică a Muntenegrului
* Camera de Comerţ şi Industrie a Serbiei

Rezultatele prognozate ale proiectului sunt:

* transferul de know-how;
* consolidarea managementului Camerelor membre CEFTA;
* implementarea cu succes a CEFTA;
* prestarea serviciilor calitative ÎMM-lor, pentru explorarea oportunităţilor oferite de CEFTA.

Primul atelier de lucrul pentru planificarea activităţilor proiectului “DIHK – CEFTA”, la care a participat şi Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, în calitate de membru şi partener, s-a desfăşurat în oraşul Zagreb, Croaţia, în perioada 14 – 17 iulie 2010.

În conformitate cu planul de lucru adoptat în cadrul reuniunii, pentru primul an de activitate a proiectului “DIHK – CEFTA”, CCI a RM a organizat două seminare de informare, în regiuni (Orhei şi Soroca), cu tema: „Avantajele şi Beneficiile Acordului CEFTA pentru ÎMM din RM”, la care au participat peste 50 de agenţi economici din diferite domenii a economiei naţionale.