Soluții utile pentru promovarea și dezvoltarea businessului mic și mijlociu

Astăzi, 05 iunie, Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat în comun cu filiala Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a organizat o ședință de lucru a serviciilor publice desconcentrate în teritoriu, autorităților locale și agenților economici din municipiu, circa 100 de persoane, cu participarea Secretarului general de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii Iulia Costin.

Evenimentul, moderat de Octavian Mahu, șeful Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, a avut drept scop iniţierea unor discuţii între reprezentanţii serviciilor desconcentrate în teritoriu, autorităţilor publice locale și agenților economici din municipiu pe marginea problemelor, impedimentelor, cu care se confruntă comunitatea de afaceri și identificarea soluțiilor pentru promovarea și dezvoltarea unui mediu favorabil, stabil şi modern de afaceri.

La deschiderea manifestării, Iulia Costin, Secretar general de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii a subliniat utilitatea acestei întrevederi, trecînd în revistă programele de susținere ale antreprenorilor, importanța simplificării actelor permisive de la 416 la 150, dar și actualitatea Legii, privind crearea locurilor de muncă. „Ședința de azi e un simbioz benefic pentru toate părțile-participante de a discuta problemele din teritoriu și a găsi soluțiile respective pentru dezvoltarea unui business de succes”, a mai precizat Iulia Costin.

Prezentă la eveniment, Galina Codița, directorul filialei Bălți a CCI a menționat, că evenimentul de astăzi exprimâ interesul reciproc al instituțiilor de stat și camerale în dezvoltarea potențialului economic al municipiului, crearea unui sistem eficient de parteneriat public – privat și asigurarea unui mediu propice antreprenoriatului.

Ședința a demarat cu discuţii pe marginea problemelor, identificate ca bariere în calea dezvoltării mediului de afaceri, economiei municipiului. Printre cele mai importante, potrivit participanților, sunt:

  • Politica și administrarea fiscală anevoioasă, legislația fiscală dură; controalele excesive ale FISC-ului; impozitele și taxele locale majorate;
  • Repartizarea incorectă a povarei fiscale între întreprinderile mari, mijlocii și mici;
  • Politica și administrarea vamală defectuoasă;
  • Forța de muncă necalificată; exportul forței de muncă nejustificat;
  • Cadrul legal deficitar; decalajul juridic al cadrului normativ;
  • Pachetul social împovărător al angajaților achitat de angajatori; salariile în plic;
  • Concurența neloială și monopolurile.       Participanţii pe parcursul unui dialog interactiv au subliniat, că politica statului trebuie să fie îndreptată spre protejarea producătorului autohton, crearea condițiilor de dezvoltare, promovare și susținere a mediului de afaceri, dar nu spre bariere și piedici în activitate. O solicitare aparte a agenților economici a fost organizarea periodică a astfel de întrevederi cu reprezentanţii serviciilor desconcentrate în teritoriu, autorităţilor publice locale, următoarea fiind programată pentru luna septembrie curent.
  •    În concluzie, Octavian Mahu, șeful Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat a reiterat importanța promovării și aplicării eficiente a dialogului public – privat între serviciile desconcentrate în teritoriu, autoritățile publice și mediul de afaceri, acesta fiind un element important în consolidarea, dezvoltarea și prosperarea economică a municipiului.
  • Întrucît multe probleme sînt de nivel național, acestea urmează a fi transmise spre soluționare Autorităților Publice Centrale. Cu referire la problemele de nivel local, puse în discuție, participanţii la ședința de lucru au formulat şi propuneri concrete pentru soluționarea acestora.

La finele evenimentului, Iulia Costin, Secretar general de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii a avut discuții în particular cu unii agenți economici, prezenți în sală.

Distribuie acest articol: