Avantajele și beneficiile statutului de AEO – un imperativ al timpului pentru mediul de afaceri

IMG_7858Marți, 16 iulie 2019, la Bălți s-a desfășurat o sesiune de informare cu privire la avantajele și beneficiile statutului de Agent Economic Autorizat (AEO), la care au participat peste 50 de reprezentanți ai mediului de afaceri din regiunea de Nord, inclusiv cei ce dețin statutul de AEO și cei interesați de simplificările vamale.

Evenimentul a fost organizat de Serviciul Vamal al Republicii Moldova cu contribuția financiară a Programului USAID Reforme Structurale în Moldova (Programul USAID) și sprijinul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM). Sesiunea  a avut drept scop informarea  companiilor  implicate  în  comerțul  internațional  de  mărfuri despre avantajele statutului AEO, care permit reducerea costurilor și a timpului necesar vămuirii, precum și sporirea securității în traficul transfrontalier.

Prezent la eveniment, Iurie Ceban, director interimar al Serviciului Vamal, a menționat că Facilitarea comerțului reprezintă o prioritate a Serviciului Vamal, fapt pentru care sunt implementate proceduri de declarare simplificată a mărfurilor, noi mecanisme de facilitare a traficului transfrontalier, precum și acordarea mai multor beneficii agenților economici care se conformează cadrului normativ în vigoarePrintre mecanismele implementate deja de către autoritatea vamală a RM în vârful piramidei se situează, cu siguranță, statutul de AEO care conferă oricărui agent economic un statut facilitat la efectuarea operaţiunilor vamale datorită conformării voluntare la respectarea legislaţiei”. În același context, Iurie Ceban s-a referit la Procedurile simplificate, care reprezintă un alt element cheie în facilitarea comerţului prin reducerea formalităților și controalelor vamale. Una dintre cele mai utilizate este procedura de vămuire la domiciliu, ce permite ca mărfurile să fie vămuite direct la sediul agentului economic sau în alte locuri de încărcare sau de descărcare, acceptate de organul vamal, fapt ce reduce timpul de vămuire şi costurile legate de deplasare şi staționare în terminalele vamale, fiind exclusă și interacțiunea fizică cu funcționarii vamali.

„Moldova este lider regional în dezvoltarea și implementarea statutului AEO. Programul nostru sprijină recunoașterea reciprocă a statutului AEO dintre Moldova și vecinii săi. AEO face parte din suportul continuu pe care Programul USAID îl acordă Serviciului Vamal și reprezintă un factor important în avansarea comerțului regional și al integrării”, a subliniat Duglas Muir, directorul Programului USAID, în cuvântul său de salut către cei prezenți la sesiune.

Sîntem convinși că acest eveniment va consolida parteneriatul dintre Serviciul Vamal și mediul de afaceri. La rândul ei, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova continuă să susțină exportatorii prin organizarea sesiunilor de instruire în cadrul Academiei Exportatorilor pe lângă CCI. În acest context, au fost organizate mai multe seminare pentru AEO și brokerii vamali, fiind promovat Standardul European  SM EN 16992:2017 ce cuprinde criteriile de competență și calificare profesională în domeniul vamal”, a menționat Natalia Calenic, vicepreședintele CCI a RM.

În cadrul sesiunii de informare, participanții au fost informați cu privire la cerințele fața de AEO, procedura de obținere a acestui statut, beneficiile AEO din perspectiva mediului de afaceri și a Programului USAID, precum și au aflat istoria de succes a ÎCS DRA Draexlmaier Automotive SRL, ce deține statutul de AEO.

La eveniment au participat specialiști din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, experți ai Programului USAID Reforme Structurale în Moldova și ai CCI a RM, care au susținut un dialog interactiv cu mediul de afaceri. La finele evenimentului participanții au completat un chestionar de satisfacție, unde și-au expus punctele de vedere depre situația reală a Agentului Economic Autorizat.

Această a doua sesiune de informare, organizată la Bălți,  face parte dintr-o campanie de comunicare pro-AEO, sprijinită de Programul USAID Reforme Structurale în Moldova, care include în total șase evenimente similare, inclusiv  patru la nivel regional, precum și promovarea AEO în presa națională.

Notă: Agentul Economic Autorizat (AEO) este un agent economic considerat de încredere în contextul operațiunilor sale vamale, care se poate bucura de mai multe facilități și simplificări la perfectarea actelor vamale. În Republica Moldova, circa 120 de companii au obținut statutul AEO, inclusiv 25 în Regiunea de Nord.

Distribuie acest articol: