Broker Vamal

Camera de Comerţ şi Industrie filiala Bălţi efectuează operaţiuni de mediere în vamă.

Operaţiuni prealabile vămuirii, precum sunt:

 • elaborarea proiectelor de scrisori/demersuri către organele vamale în vederea plasării mărfurilor sub destinaţie vamală solicitată de agenţii economici;
 • înştiinţarea organului vamal despre intenţia agenţilor economici de a scoate sau introduce mărfurile sau despre trecerea frontierei vamale;
 • examinarea cu permisiunea organului vamal a mărfurilor, prelevarea de probe şi mostre pentru verificarea, înainte de depunere a declaraţiei vamale, a felului şi cantităţii mărfurilor sosite sau expediate de către agentul economic;
 • efectuarea expertizei mărfurilor în scopuri vamale;
 • eliberarea certificatelor de origine;
 • depozitarea provizorie a mărfurilor şi mijloacelor de transport ale agentului economic;
 • acordarea serviciilor de informare şi consultanţă juridică în domeniul legislaţiei vamale a Republicii Moldova.

Operaţiuni de vămuire:

 • declararea  mărfurilor şi a  mijloacelor de transport, inclusiv declararea  prin  procedee informatice;
 • prezentarea, la cererea colaboratorilor vamali, a mărfurilor şi mijloacelor de transport supuse declarării;
 • prezentarea organelor vamale a documentelor însoţitoare ale mărfurilor şi mijloacelor de transport,
 • prezentarea, la cererea colaboratorilor vamali, a documentelor şi a altor date suplimentare necesare în.scopuri vamale.

Distribuie acest articol: