Cursuri pentru contabili începători

Centrul de Instruire şi Reciclare Profesională al filialei Bălţi a CCI RM organizează cursuri pentru contabili începători.

Înscriere la tel.: 0231-291-54, 0231-292-27

Denumirea temeiReguli de bază privind organizarea contabilităţii. Acte normative.Noţiuni privind obiectul şi metoda contabilităţii. Contabilitatea financiară şi managerială.Conturile şi dubla înregistrare. Planul de conturi contabile.Contabilitatea activelor (lecţie de sinteză).Contabilitatea mijloacelor baneşti.Contabilitatea decontărilor cu titularii de avans.Contabilitatea decontărilor cu furnizorii şi cumparatorii.Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi materiale.Contabilitatea mijloacelor fixe (evidenţa financiara şi fiscală). Contabilitatea activelor nemateriale.Contabilitatea capitalului propriu.Contabilitatea decontarilor cu personalul privind salariile.Contabilitatea decontărilor cu organele de asigurari sociale şi de asistenţă medicală.Contabilitatea decontărilor cu bugetul privind impozite şi taxe.Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor.Contabilitatea veniturilor.Întocmirea Raportului financiar (curs practic).Test final.

Se eliberează certificat!

Distribuie acest articol: