Despre Filială

Conform Legii Republicii Moldova “Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie” nr.393-XIV din 13.05.1999, Camera este “ o organizaţie nonguvernamentală, autonomă şi independentă, … care reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din Republica Moldova.Conf.art.3 p.1, “Camera este persoană juridică de drept public şi în această calitate beneficiază de susţinerea statului”.

Obiectivul major al CCI a RM – crearea unei comunităţi de afaceri în societate şi reprezentarea intereselor membrilor săi în relaţii cu autorităţile guvernamentale, cu cercurile de afaceri şi camerele de comerţ străine, cu organizaţiile internaţionale.

Obiectivele de bază ale Camerei sunt:

 • Promovarea comerţului şi industriei pe plan intern şi extern şi susţinerea agenţilor economici din Republica Moldova în relaţiile lor cu autorităţile administraţiei publice din ţară şi cu organizaţiile specializate din străinatate.
 • Acordarea asistenţei în dezvoltarea diferitor genuri de activitate de intreprinzător, ţinindu-se cont de interesele tuturor agenţilor economici, sferelor economiei naţionale şi teritoriilor concrete ale ţării.
 • Participarea la elaborarea actelor normative care abordează interesele întreprinzatorilor sau care sunt orientate spre înlaturarea barierilor şi restricţiilor în funcţionarea economiei de piaţă nu sunt determinate de normele dreptului public.
 • Contribuirea la stabilirea relaţilor dintre subiecţii activităţii de întreprinzător şi la organizarea cooperării acestora cu organele de stat.
 • Organizarea învăţamîntului profesional şi îmbunătăţirii calificării de întreprinzător a membrilor săi.
 • Asigurarea întreprinzătorilor cu informaţii şi acordarea de consultanţă.
 • Contribuirea la dezvoltarea activităţii economice externe şi exportului de mărfuri, lucrări şi servicii.
 • Stabilirea normelor etice, orientate spre garantarea siguranţei tranzacţiilor şi probităţii comportării membrilor săi pe piaţă, excluderea concurenţei şi parteneriatului neloial în afaceri.
 • Formarea imaginii pozitive a Republicii Moldova pe arena internaţională.
 • Alte obiective ce nu contravin legislaţiei în vigoare.

Partenerii noştri:

Colaborăm cu 27 Camere de Comerţ şi Industrie regionale, cu 10 reprezentanţe ale instituţiilor şi fondaţiilor internaţionale în decurs de:

 • SES (serviciul economiei germane, Germania) – 9 ani
 • OWZ Bayern (Germania) – 8 ani
 • GTZ (Germania) – 6 ani
 • NMCP (serviciul economiei olandeze) – 6 ani
 • WIFI Austria – 8 ani
 • Proiect de parteneriat Moldo-German în domeniul Businessului – 3 ani
 • Proiectul USAID | BIZPRO – Moldova – 6 ani
 • Proiectul USAID | BIZTAR – Moldova – 2 ani