Direcţiile prioritare de activitate pentru anul 2018

  1. Sporirea rolului membrilor CCI a RM în crearea și dezvoltarea mediului de afaceri din Republica Moldova.
  2. Sporirea eficienței sistemului de protecție și promovare a busenessului în relațiile cu organele autoritățile publice întru crearea unui mediu de afaceri  prosper și competitiv prin  implementarea celor mai bune practici.
  3. Extinderea serviciilor de consultanță în dezvoltarea businessului, acordarea în acest scop a asistenței în  elaborarea și promovarea diverselor proiecte locale și internaționale.
  4. Formarea resurselor umane pentru sectorul economic, promovând și implementând sisteme eficiente de pregătire și perfecționare a cadrelor.
  5. Intensificarea activităților de promovare peste hotare a intereselor reprezentanților businessului autohton, inclusiv prin implementarea celor mai bune practici în domeniul facilitării comerțului.
  6. Acordarea suportului pentru modernizare, aplicarea inovațiilor, atragerea investițiilor.
  7. Perfecționarea serviciilor de expertiză și certificare.
  8. Susținerea  informațională a businessului.
  9. Dezvoltarea activității expoziționale și congresule ca mecanism de promovare a produselor și serviciilor autohtone.
  10. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea segmentului de soluţionare pe cale extrajudiciară a litigiilor.