Funcții

Camera de Comert si Industrie Filiala Balti indeplineste urmatoarele functii:

 • se ocupa cu cautarea partenerilor pentru colaborarea economica si contribuie la stabilirea relatiilor economice externe,
 • organizeaza si tine, in conformitate cu legislatia nvigoare, registrul nestatal comercial al membrilor sai,
 • efectueaza analize, ofera informatii si acord a consultatii organelor publice cu privire la elaborarea si adoptarea actelor normative ce tin de dezvoltarea economiei Republicii Moldova,
 • reprezinta interesele membrilor sai in relatii cu organele administratiei publice, cu camerele de comert de peste hotare si alte organizatii internationale, elibereaz a certificate de origine a marfurilor, stabileste si confirm a evenimentele de forta majora in relatiile dintre subiectii activitatii de ntreprinzator,
 • efectueaza, la solicitarea persoanelor cointeresate, expertiza in domeniul industriei si comertului, controleaza calitatea si cantitatea marfurilor, inclusiv materie prima si utilaj, ofera alte servicii specifice,
 • editeaza publicatii periodice cu caracter economic si comercial, publica buletine informative in probleme de economie generala, prospecte, cataloage, brosuri etc.
 • organizeaza intilniri si stabileste contacte comerciale intre agentii economici,
 • desfasoara expozitii, tirguri, organizeaza conferinte si alte masuri legate de activitatea membrilor sai in tara si peste hotare,
 • organizeaza reciclarea intreprinzatorilor, presteaza servicii juridice,
 • acorda servicii in domeniul traducerii in diverse limbi,
 • contribuie la dezvoltarea activitatii economice externe si a exportului de marfuri, lucrari si servicii,
 • colaboreaza cu camerele de comert si industrie din strainatate si cu reprezentantele acestora in Republica Moldova ,
 • organizeaza misiuni economice ale oamenilor de afaceri in strainatate, in scopul extinderii si intensificarii relatiilor economice cu alte tari,
 • contribuie la stabilirea de contacte si organizeaza negocieri intre membrii sai si firmele sau organizatiile din strainatate in vederea incheierii de tranzactii comerciale.
 • exercita alte functii, tinind cont de practica mondiala a activitatilor camerelor de comert si industrie si de prevederile acordurilor internationale la care Republica Moldova este parte.

Pentru serviciile prestate Camera percepe taxa, conform tarifelor aprobate de catre Biroul Executiv (art.23 al Legii Republicii Moldova Cu privire la Camera de Comert si Industrie nr.393-XIVdin 13.05.1999).