Lista serviciilor

 • Organizarea expotîrgurilor 023122067, 023127035, 023129154, 023129227
 • Consultaţii juridice 023129227
 • Organizarea misiunilor economici, întîlniri de afaceri 023123479
 • Cursuri pentru contabili începători şi seminare de formare antreprenorială 023126236
 • Studierea bazelor instruirii computaţionale 023153046
 • Cursuri de studiere a limbilor engleză şi germană 023123479, 023129227
 • Evaluarea imobilului, utilajului, mijloacelor de transport 023130077, 023130024
 • Expertiza mărfurilor şi emiterea certificatelor 023130077, 023130024
 • Serviciul “broker vamal” 023123098
 • Serviciul “Ghişeul unic”  026226733.
 • Traducerea documentelor 023153046
 • Elaborarea bucletelor, logotipurilor, prospectelor, cataloagelor, cărţilor de vizită. Susţinere în căutarea partenerilor de afaceri, amplasarea informaţiei în Internet 023153045
 • Organizarea campaniilor publicitare de promovare a mărfurilor şi serviciilor. Amplasarea informaţiei despre întreprinderi în ziarul “Dezvoltarea Bălţi” 023153045
 • Multiplicarea documentelor 023129154
 • Culegere şi imprimare a textelor la computer 023129154, 023130024
 • Abonarea la ziarele “Dezvoltarea”, “Dezvoltarea Bălţi” 023129154