Sistemul de Management al Calității- ISO 9001:2015

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a trecut cu succes la noul Standard ISO 9001: 2015 și a confirmat corespunderea serviciilor sale cerințelor acestui standard internațional.

Primul Certificat, conform Standardului ISO 9001:2008 a fost oferit CCI încă în anul 2012, iar astăzi, după o perioadă de 5 ani, Camera și toate filiale sale au demonstrat un nivel mai avansat al calităţii serviciilor oferite mediului de afaceri, reușind să se racordeze la noul standard, versiunea ISO 9001:2015.

Implementarea cerințelor ISO asigură îmbunătățirea continuă a activității CCI și corespunderea așteptărilor Membrilor Camerei și a tuturor beneficiarilor de serviciile instituției camerale.

Președintele Camerei, Sergiu Harea, susține faptul că orientarea spre îmbunătățirea continuă este cheia succesului unei organizații, iar conştientizarea, implementarea şi menținerea unui sistem de management al calității de către angajați, este acel mecanism ce face posibilă obținerea succeselor profesionale.

CCI a RM a fost certificată de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii SRAC CERT SRL, liderul pieței de certificare și evaluare a conformității din România și membră a Reţelei Internaţionale de Certificare IQNet (International Certification Network).