Raionul Glodeni

Raionul Glodeni este unitatea administrativ-teritorială alcătuită din 35 localităţi, concentrate în 19 primării – un oraș cu un sat în componența lui și 18 sate-comune cu 33 sate în componența lor. Reședința raionului este orașul Glodeni, cu o populație de 9,9 mii locuitori, reprezentând 17,5% din întreaga populație a raionului. Raionul Glodeni face parte din Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru”, alături de județele Iași, Prahova și Vaslui din România, unitatea teritorial administrativă Găgăuzia și 26 de raioane din Republica Moldova.

Raionul se mărginește la Vest pe râul Prut cu județul Botoșani (România), la Nord cu raionul Râșcani, la Est cu municipiul Bălți, iar la Sud cu raionul Fălești. Suprafața totală a raionul Glodeni este de 75,4 mii ha, ceea ce reprezinta 2,23 % din teritoriul țării (3384,6 mii ha), cu o populație de 56,4 mii locuitori.

Toate terenurile aflate în hotarele raionului reprezintă fondul funciar al Raionului Glodeni, suprafața totală constituind – 75417,78 ha. Structura fondului funciar la situația din 01.01.2017 este următoarea : 1. Terenuri cu destinație agricolă – 40984,82 ha, inclusiv: – terenuri arabile – 38172,28 ha; – plantații multianuale – 2236,27 ha; din care: · livezi -1784,099 ha; · vii – 175,294 ha; · nucari – 265,45 ha; – terenuri pîrloage – 274,61 ha; – alte terenuri cu destinație agricolă – 301,66 ha. 2. Terenurile satelor, orașelor destinate construcției caselor de locuit, clădirilor de menire socială: – 6307,27 ha. 3. Terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale: – 921,13 ha; 4. Terenurile destinate protecției naturale, ocrotirii sănătății, activități recreative, terenurile de valoare istorico-culturală, terenurile zonelor suburbane și ale zonelor verzi: – 7,3 ha; 5. Terenurile fondului silvic: – 10885,15 ha; 6. Terenurile fondului apelor: – 3108,52 ha; 7. Terenurile fondului de rezervă: – 13203,59 ha.

La situația din 01.01.2018 în raionul Glodeni activau 2957 întreprinderi, dintre care 2547 întreprinderi sunt cu proprietate privată.

18 agenți economici, care activează în raionul Glodeni sunt membri ai Camerei de Comerț și Industrie a RM.