Raionul Sîngerei

Raionul Sîngerei este amplasat în partea central – nordică a Republicii Moldova, la o distanță de 114 km de municipiul Chișinău și la 25 km distanță de municipiul Bălți. Unitatea administrativ-teritorială se învecinează, la nord, cu raionul Drochia, la est, cu raionul Florești, la sud, cu raionul Telenești, la vest, cu raionul Ungheni și la nord-vest cu raionul Fălești și municipiul Bălți.

Raionul Sîngerei are în componența administrativă 70 de localități, care sunt organizate administrativ – teritorial în 26 de unități administrativ – teritoriale: 2 orașe – Sîngerei și Biruința, 1 sat – Rădoaia și 23 de comune: Alexăndreni, Bălășești, Bilicenii Noi, Bilicenii Vechi, Bursuceni, Chișcăreni, Ciuciueni, Copăceni, Coșcodeni, Cotiujenii Mici, Cubolta, Dobrogea Vechea, Drăgănești, Dumbrăvița, Grigorăuca, Heciul Nou, Iezărenii Vechi, Izvoare, Pepeni, Prepelița, Tăura Veche, Sîngereii Noi, Țambula. În componența administrativă a orașului Sîngerei este inclus satul Vrănești.

În raionul Sîngerei activează 5805 agenți economici, inclusiv: Întreprinderi Individuale – 755; Gospodării Țărăneaști de Fermieri – 3998; Societăți cu Răspundere Limitată – 539; Asociații Obștești ONG – 166; Altele – 347.  Cele mai mari întreprinderi sunt: SRL GELIBERT – producția de băuturi răcoritoare nealcoolice, producția de ape minerale; SRL EXCOM-ROTARGRUP – fabricarea pîinii; SRL ALCOLUX – distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice; ÎCS EUROCONFEX SRL – fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; ÎCS LOGITEX-FUTURE SRL – fabricarea articolelor de (lengerie de corp); SRL VERISVIN – fabricarea alcoolului; SRL MULTIVAL – fabricarea alcoolului etilic; SRL GHIPS-BIRUINȚA – fabricarea produselor farmaceutice de baza și a preparatelor farmaceutice; SRL PLASTAL – fabricarea articolelor din materiale plastic; SC RUVIMAX-PRIM SRL – fabricarea articolelor din materiale plastic.  În raion activează 160 gospodării agricole.

26  agenți economici, care activează în raionul Sîngerei sunt membri ai Camerei de Comerț și Industrie a RM.