Dialogul public-privat în acțiune

Recent, la 1 septembrie, Galina Codița, directorul filialei Bălți, Camera de Comerț și Industrie a RM a participat la consultările publice a Planului de Dezvoltare Economică Locală al municipiului Bălți  pentru anii 2020 – 2022 în cadrul Proiectului „Primarii pentru  Creștere Economică”. Evenimentul a fost desfășurat de primăria Bălți și a întrunit reprezentanți ai instituțiilor de stat și ONG.

În vederea realizării obiectivelor principale ale acestui plan și anume: promovarea investițiilor în sectoarele competitive ale municipiului, asigurarea economiei locale cu forță de muncă calificată și competitivă, promovarea și internaționalizarea economiei locale, filiala Bălți, CCI a RM a elaborat și a propus de a fi incluse 3 proiecte: crearea unui centru de susținere a afacerilor cu un spațiu expozițional, editarea catalogului producătorilor de mărfuri și servicii din regiunea Bălți „MANAGER” și a revistei „Bălți – regiune atrăgătoare”.

Cu aderarea la acest proiect, municipiul Bălți și-a asumat obligațiunea să elaboreze și să implementeze Planul Economic de Dezvoltare Locală în conformitate cu principiile și conceptul inițiativei ,,Primarii pentru Creștere Economică”, asigurînd o dezvoltare echilibrată și armonioasă a localității prin crearea și susținerea unui mediu de afaceri competitiv și diversificat în scopul asigurării unei dezvoltări economice sustenabile.

Distribuie acest articol: