Modalitatea de completare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (VEN 12) pentru anul 2018

  • 30/01/2019
  • 9:00
  • Sala de ședințe, filiala Bălţi (str. 31 August, 20b, et.8)

Filiala Bălţi a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova invită toţi doritorii la seminarul cu genericul „Modalitatea de completare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (VEN 12) pentru anul 2018”, pe baza unui studiu de caz, în cadrul  căruia se vor discuta următoarele subiecte:

  • subiectul, obiectul impunerii aferent impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător. Cota impunerii. Termenii de plată şi declarare. Reportarea pierderilor pe viitor;
  • ajustarea veniturilor;
  • ajustarea cheltuielilor;
  • facilităţi aferent impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător;
  • trecerea în cont a veniturilor din surse obţinute în afara R. Moldova;
  • repartizarea impozitului pe venit pe subdiviziuni;
  • sinteza actelor normative ce reglementează completarea Declaraţiei privind impozitul pe venit VEN 12.

Evenimentul se va desfăşura la 30 ianuarie curent, începînd cu orele 9.00, în sala de şedinţe a filialei Bălţi, CCI a RM.

Informaţii suplimentare la tel: 0 231 29227; 0 231 23479; 067445455.

Distribuie acest articol: