Sesiunea de Informare privind procedurile de achiziții publice conform Regulamentului adaptat PRAG UE

  • 10/07/2019
  • 9:30
  • mun.Bălți, restaurantul “OSCAR”, str. M. Sadoveanu, 10a, etajul I,

Filiala Bălți, Camera de Comerț și Industrie a RM invită agenții economici din domeniul construcțiilor civile, aprovizionare cu apă, canalizare și eficiență energetică în clădirile publice să participe la Sesiunea de Informare privind procedurile de achiziții publice conform Regulamentului adaptat PRAG UE, care va avea loc la 10 iulie curent în municipil Bălți, restaurantul “OSCAR”, str. M. Sadoveanu, 10a, etajul I, ora 9.30.
Obiectivul evenimentului este fortificarea capacităților companiilor autohtone în vederea implicării în procesul de achiziții publice pentru proiectele din domeniile eficiența energetică și aprovizionarea cu apă și canalizare cu finanțare din UE și implementate de Agențiile de Dezvoltare Regională Centru, Nord și Sud; familiarizarea agenților economici cu procedurile de achiziții UE de tip PRAG pentru contracte de servicii și lucrări; facilitarea participării companiilor locale și străine la procedurile de achiziții inițiate de ADR-uri pentru lucrări de construcție în domeniile de aprovizionare cu apă și canalizare și eficiență energetică în clădirile publice/construcții civile, inclusiv prin asocieri/parteneriate.
Participarea este gratuită.

Pentru informaţii suplimentare şi confirmări, vă puteţi adresa la filiala Bălți, Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, persoanele responsabile Aurica Pașuta tel: 0231 29154; mob: 069638862 sau Ana Podureac tel: 0231 28378, mob: 069344350

Distribuie acest articol: