Instituţia de Învăţămînt Colegiul Agroindustrial din Rîșcani și Filiala Bălți a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova au semnat un Acord de colaborare

Azi, 23 iulie 2020, în sala de conferințe a IÎ Colegiul Agroindustrial din Rîșcani, a avut loc ceremonia de semnare a Acordului de colaborare dintre cele două instituții, privind stabilirea unui parteneriat durabil și eficient în dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale tinerilor, dar  și a potențialului economic al regiunii.

Acordul de colaborare a fost semnat de Galina Codița, directorul filialei Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Anatolie Volentir, directorul IÎ Colegiul Agroindustrial din Rîșcani.

Galina Codița, în mesajul de salut, a menționat că, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova este cea mai mare asociație de business din Moldova, care cuprinde 10 filiale și reunește peste 1200 de membri din toate ramurile economiei naționale. CCI a RM acordă asistență companiilor de pe tot teritoriul țării, prin: reprezentarea intereselor mediului de afaceri atât în raport cu statul, cât și cu instituțiile internaționale; facilitarea parteneriatelor strategice, orientate spre atragerea investițiilor; promovarea relațiilor comerciale naționale și internaționale; contribuirea la aplicarea bunelor practici în dezvoltarea economică și socială a țării.

Prin semnarea acordului, părțile vor consolida eforturile în: organizarea de reuniuni ştiinţifico-practice, a meselor rotunde, conferinţelor, seminarelor, training-urilor, expo-târgurilor; în realizarea în parteneriat a unor programe, acţiuni, activităţi şi proiecte cu caracter educativ, informaţional, asistenţial şi aplicativ; în desfăşurarea  programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual; etc.

 IÎ Colegiul Agroindustrial din Rîşcani este o instituţie de învăţămînt mediu de specialitate, creată în scopul pregătirii specialiştilor pentru activităţi de organizare şi execuţie în domeniul agriculturii şi industriei alimentare şi alte ramuri ale economiei naţionale, precum şi producerii, prelucrării şi comercializării producţiei agricole, prestării serviciilor.

Distribuie acest articol: