Membrii CCI a RM din regiunea Bălți au făcut bilanțul activității în anul 2018

La 20 decembrie curent, peste 90 de membri ai Camerei de Comerţ şi Industrie a RM, ce activează în regiunea Bălţi, reprezentanți ai APL, parteneri ai filialei Bălți s-au întrunit la tradiționala adunare anuală, unde a fost prezentată o sinteză a realizărilor comune din acest an. S-au discutat problemele, cu care se confruntă mediul de afaceri, stabilind şi direcţiile prioritare de activitate pentru anul 2019. Într-o atmosferă de sărbătoare evenimentul s-a desfăşurat în incinta restaurantului „Imperial”.

În raportul activității Biroului Executiv al Camerei de Comerț și Industrie pentru anul 2018, prezentat de Sergiu Harea,  președintele CCI a RM,  s-a trecut în revistă cele mai importante evenimente întreprinse de  sistemul cameral, inclusiv și de filiala Bălți pe parcursul perioadei vizate. Reuşite s-au dovedit a fi şi proiectele noi derulate, expo-tîrgurile regionale și internaționale organizate, implementarea Agendei Locale de Business, activitățile Comitetelor Sectoriale.

Peste 450 de persoane din circa 20 de state (Federația Rusă, Italia, Bulgaria, Republica Belarus, România, Grecia, Ucraina, Kazakhstan etc.) au participat la centenarul CCI a RM. În cadrul acestui eveniment a avut loc summit-ul Președinților Camerelor de Comerț și Industrie din spațiul CSI, care a întrunit conducătorii Camerelor din CSI și întrevederi de afaceri bilaterale.

Camera a implementat mai multe programe și proiecte internaționale: întrevederi de afaceri cu Republica Belarus, Republica Islamică Iran, Turcia, Rusia, Ucraina, Republica Myanmar, România, Germania, Grecia, Belgia, Slovacia, Ungaria, Sudan, Republica Mali etc. Expoziția „Republica Moldova Prezintă” la Brașov, România în perioada 15-17 iunie 2018 a întrunit 100 de companii din RM, iar la expoziția „Republica Moldova Prezintă” la Iași, România în perioada 16-18 noiembrie 2018 au participat 70 de companii din RM.

La nivel regional, filiala Bălți a promovat brand-urile naționale în cadrul evenimentelor de afaceri din teritoriu sau în străinătate.  Filiala a organizat 16 expo-târguri, inclusiv  –  5 specializate şi 11 – universale cu 725 participanți, iar numărul vizitatorilor a constituit circa 42 000. CCI a RM și Programul USAID, au organizat în regiunea de nord a țării, la Bălți, prezentarea Programului pentru Reforme Structurale în Moldova. În parteneriat cu AFAM, BERD și UN Women, filiala a organizat Business Breakfast la care au participat 21 de femei. 9 companii din regiunea Bălți au participat la vizita de studiu în Austria, componenta Programului de sporire a calificării managerilor Moldova-Austria. Cei circa 1100 de membri ai CCI, cât și alți agenți economici au beneficiat de informații și suport, privind serviciile și programele de instruire, gestionate de toate subdiviziunile CCI.

Președintele CCI a RM Sergiu Harea a trecut în revistă prioritățile Camerei pentru anul 2019, la baza cărora stau propunerile membrilor săi, în urma chestionării acestora.

În alocuțiunea sa, Galina Codița, directorul filialei Bălți a CCI a RM, a menționat că, activitatea filialei în perioada de referință a fost constantă, având ca bază experienţa acumulată, relaţiile de colaborare cu mediul de afaceri, APL și societatea civilă, profesionalismul, spiritul creativ şi de iniţiativă al membrilor CCI şi colaboratorilor.

Cu masaje de salut, publicului s-au adresat: Lilia Sava, viceprimar de Bălți, Zinaida Tcaci, vicepreședintele r. Rîșcani, Vasile Bejenari, directorul SRL Gelibert, Ludmila Zabolotnaia, directorul SRL Vereten-Exim, Niculina Postolachi, manager SRL Beatrice-Com și Vitalie Rusu, manager de proiecte AO ProCooperare Regională.

Sergiu Harea a înmînat diplome celor mai activi membri ai CCI a RM pentru activitate îndelungată și rodnică, contribuție la dezvoltarea mediului de afaceri și instituției camerale.

Participanţii adunării anuale a membrilor CCI a RM au avut parte  de multe surprize în cadrul programului cultural, precum şi de colinde inedite şi urături frumoase, prezentate de ansamblul folcloric „Tinerețea”, conducător  artistic Alexei Chiricenco.

Distribuie acest articol: