Polobocul de Aur

În contextul gradulul de alertă Cod roșu la nivel naţional referitor la situaţia epidemiologică prin infecţia cu COVID-19, Camera de Comert și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) comunică despre necesitatea amânării etapei naționale a Concursului “Polobocul de Aur-2020”, pentru o perioadă nedeterminată.

Reamintim că, Concursul “Polobocul de Aur” este organizat anual de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, cu scopul de a pune în valoare tradiția producerii vinului de casă, a-i remarca pe cei mai buni producători, a ridica cultura de consum şi a facilita schimbul de experiență între producătorii autohtoni de vinuri.

Cu detalii despre data desfășurării acestui concurs vom reveni ulterior.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

REGULAMENTUL

 Concursului pentru cel mai bun vin de casă “Polobocul de aur 2020”

Concursul “Polobocul de aur” este organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

 1. SCOPUL ŞI SARCINILE CONCURSULUI

Concursul se organizează cu scopul de a remarca cei mai buni producători de vin de casă, de a populariza tradiţiile naţionale de fabricare a vinurilor moldoveneşti în condiţii casnice, de a ridica cultura de consum şi de a efectua schimbul de informaţie prin diferite proiecte de instruire și școlarizare.

 1. COMITETUL ORGANIZATORIC

Lucrările, ce ţin de organizarea, desfăşurarea şi totalizarea concursului naţional sunt efectuate de către comitetul organizatoric, activitatea căruia se reglementează de prezentul Regulament.

În scopul aprecierii mostrelor de vin de casă  Comitetul organizatoric formează o comisie de degustare, formată din minim 5, maxim 11 degustători, conform HG 810 ,, Regulament privind modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole prin analiza senzorială’’.

Comisia de degustare este formată din degustători experți sau degustători autorizați, sommelieri, oameni de afaceri, reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie a RM și ai altor organizaţii obşteşti.

Componenţa nominală a Comitetului organizatoric se aprobă de Biroul executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Informaţia cu privire la componenţa comitetului organizatoric este publicată pe pagina WEB a CCI a RM şi în mass-media.

Funcţiile comitetului organizatoric:

 • elaborează regulamentul de organizare a concursului ;
 • desemnează componenţa comisiei de degustare ;
 • prelevează și colectează mostrele de la participanți;
 • organizează degustarea;
 • determină învingătorii concursului;
 • organizează Festivalul vinului artizanal, tradiţiilor gastronomice şi meşteşugurilor populare „Polobocul de aur”.

Filialele Camerei de Comerţ şi Industrie formează comisiile de organizare la nivelul local, în care activează. Activitatea acestora, de asemenea, este reglementată de prezentul Regulament.

 1. PARTICIPANŢII LA CONCURS

Participanţi la concurs pot fi persoane fizice din Republica Moldova care produc vin în condiții de casă.

Participarea la concurs este benevolă.

Probele de vin prezentate la concurs trebuie să întrunească următoarele condiţii :

– să fie vinuri naturale seci ;

– să fie limpezi ;

– să nu aibă defecte de aromă şi gust ;

– să nu prezinte degajări de CO2 ;

Prezentarea probelor se realizează în sticle curate şi etichetate. Nu se admite prezentarea probelor în recipiente din plastic.

Pe eticheta se indică informația despre producător și vin conform modelului tipizat.

 1. NOMINALIZĂRILE CONCURSULUI

1. Vin produs din soiuri tehnice, specia Vitis Vinifera, anul de roadă 2018 :

a) cel mai bun vin alb
b) cel mai bun vin roşu
c) cel mai bun vin rose

2. Vin din soiuri hibride și din specia Vitis labrusca:

a) cel mai bun vin alb
b) cel mai bun vin roşu

3. Vin de casă maturat minim 12 luni :

a) cel mai bun vin alb
b) cel mai bun vin roşu

4. Vinuri de desert :

a) cel mai bun vin alb
b) cel mai bun vin roşu

5. Vin din soiuri autohtone și soiuri selecție nouă ( soiuri autohtone – Feteasca Albă, F. Regală, F. Neagră, Rara neagră; soiuri selecție nouă – Viorica, Riton, Bianca etc.) :

a) cel mai bun vin alb
b) cel mai bun vin roşu

 1. ETAPELE CONCURSULUI

Concursul se desfăşoară în două etape:

I-a etapă   februarie-martie 2020– degustarea vinurilor cu selectarea învingătorilor.

Acţiune, efectuată de comitetele organizatorice din filialele CCI a RM, cu prezentarea ulterioară a materialelor şi mostrelor către comitetul organizatoric al CCI a RM.

a II-a etapă   aprilie 2020 – degustarea finală a vinurilor selectate la nivel regional.

Acţiune, efectuată de comitetul organizatoric al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

 1. ORDINEA DE DEPUNERE A CERERILOR ŞI PREZENTARE A PROBELOR

Persoanele fizice, care doresc să participe la concurs, depun o cerere de formă tipizată.

Cererile de participare la concurs se primesc de comitetele organizatorice ale filialelor Camerei de Comerţ şi Industrie şi al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

În cerere se indică nominalizarea şi categoria, la care va participa vinul, concomitent cu depunerea cererii se decide metoda de prelevare a mostrelor de vin, în număr de 2 sticle, volumul 0,75 litri.

Comitetele organizatorice din filiale până pe data de 27 martie 2020 vor prezenta la Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova procesele verbale ale şedinţelor comitetelor organizatorice cu informaţia referitor la învingătorii I etape a concursului şi mostrele pentru participare la etapa a II-a – câte 2 sticle (0,7l), Direcţiei Evenimente de afaceri,Târguri şi Expoziţii a CCI a RM, tel. 23-84-10, 21-07-25.

 1. ORGANIZAREA ŞI PETRECEREA DEGUSTAŢIEI.

Comisiile de degustare se formează dintr-un număr impar de degustători, din cel puţin 3 membri. În componenţa comisiei de degustare trebuie să fie incluşi experţi vinificatori, reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie şi ai secţiilor agricole raionale, sommelieri, consumatori, etc. Fiecare comisie de degustare desemnează preşedintele şi secretarul comisiei, care sunt responsabili de desfăşurarea corectă a degustării.

 Degustarea vinurilor se realizează în baza scării de 100 puncte. Aprecierea poate fi efectuată și pe o scară de 10 puncte, cu utilizarea fișelor de degustare fiind respectată, valorile fiind micșorate de 10 ori cu respectarea anonimicității producătorului.

 1. PREMIEREA PARTICIPANŢILOR LA CONCURS

În baza deciziei Comitetului organizatoric se desemnează învingătorii concursului.

Învingătorii I etape sunt stabiliţi şi premiaţi cu cadouri de preţ de către comitetele organizatorice ale filialelor Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

Trofeul principal al concursului este Premiul Mare “Polobocul de aur”, care se decernează numai învingătorului etapei a II-a la fiecare nominalizare.

Comitetul organizatoric mai stabileşte şi premii speciale pentru unii participanţi.