Programul de pregătire şi perfecţionare a managerilor de la întreprinderile din diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova

Programul cu genericul “Fit for Partnership” se desfăşoară în baza „Declaraţiei comune de intenţie între Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul Federal al Economiei şi Energiei al Republicii Federale Germania privind continuarea colaborării în cadrul pregătirii şi perfecţionării managerilor de la întreprinderile din diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova”, semnată de către Ministrul Economiei al RM şi Ministrul Federal al Economiei şi Energiei al Germaniei la data de 15 octombrie 2014, la Berlin.

Scopul Programului: posibilitatea de a cunoaşte piaţa germană, a stabili legături de afaceri cu firme germane şi a edifica parteneriate pe termen lung, fiind un instrument de promovare în domeniul comerţului extern.

Grupul ţintă: top și middle manageri de la companiile moldovenești din orice domeniu al economiei naționale.

Programul prevede un stagiu de o lună de zile în Germania, activitatea desfăşurându-se pe 3 domenii:

  • Training-uri de Management: competenţele individuale de management sunt dezvoltate prin training-uri adaptate la necesităţile participanţilor;
  • Vizite la întreprinderi: discuţiile de specialitate, ce au loc la întreprinderi contribuie la cunoaşterea unor exemple de bune practici din Germania;
  • Vizite individuale de afaceri: accesul la piaţa germană este facilitat prin contacte directe de afaceri.

Costurile în Germania sunt finanțate de Ministerul Economiei şi Energiei al Republicii Federative Germania.

Republica Moldova este una din 17 ţări, unde acest Program se desfăşoară. Printre acestea se numără Federaţia Rusă, Ucraina, Belarus, Kazahstan, China, India, Mongolia şi, mai nou, Egipt, Tunisia şi Mexic.

Selectarea participanţilor se face de către o comisie de experți germani, în baza interviului.

Premise obligatorii pentru selectarea candidaţilor sunt:

  1. poziţie de manager la întreprindere,
  2. studii superioare şi experienţă de muncă de minimum 3 ani,
  3. vârsta cuprinsă între 25 şi 40 ani,
  4. cunoașterea limbii engleze,
  5. interese comerciale bine determinate pentru Germania.

Folosiţi această şansă pentru a Vă dezvolta personal şi a asigura succesul afacerii Dvs!