Sporirea calificării antreprenorilor din regiunea Bălţi – un imperativ al timpului

Recent, 29 iunie 2019, filiala Bălți a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republici Molodova  a finalizat modulele „Managementul, marketingul internaţional, standardele europene şi finanţarea   exporturilor către țările UE. INCOTERMS”,Managementul riscului” și Comunicarea si negocierea. Managementul intercultural, desfășurate în perioada 13 – 29 iunie curent în cadrul   Programului  de  sporire a calificării antreprenorilor din Republica Moldova şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu parteneri de afaceri din Austria.

Scopul programului este pregătirea şi instruirea antreprenorilor, formarea noilor competenţe în domeniul activităţii economice internaţionale, îndreptate spre îmbunătăţirea colaborărilor de afaceri cu partenerii din statele Uniunii Europene, precum şi sporirea calității propriilor procese în management.

La finele evenimentului, Galina Codiţa, directorul filialei Bălţi, CCI a RM a mulțumit participanților, că au dat curs invitației la program, menţionînd, că acesta este un  proiect comun de priorităţi, soluţii pentru mediul de afaceri, diverse posibilităţi de dezvoltare şi valorificare a noilor oportunităţi, care  pot fi identificate şi utilizate astfel,  încît să obţinem rezultate pozitive.

Salutînd asistenţa, trainerul modulului „Comunicarea si negocierea. Managementul intercultural”  Dr. Viktor Dedic, expert certificat al Institutului pentru Dezvoltare Economică WIFI din Austria a specificat că, partea austriacă va contribui la identificarea companiilor locale, va face posibilă elaborarea ideilor de afaceri şi semnarea contractelor noi de colaborare.

La instruire au participat 11 antreprenori din municipiul Bălţi şi raioanele Sîngerei, Rîșcani și Glodeni, reprezentanți ai diferitor domenii ale economiei naţionale și care, la sfîrșitul modulelor, au îndeplinit ancheta de interes, scopul căreia este identificarea companiilor Austriece, potenţialii parteneri de business, organizarea unui forum de afaceri moldo-austriac, desfăşurarea întrevederilor individuale de afaceri, vizitele la întreprinderi.

La 29 iunie, participanții au susținut cu succes testul final de verificare a cunoștințelor obținute pe parcursul instruirii.

Etapa a doua a Programului se va desfășura în luna octombrie curent și prevede un stagiu de 6 zile în Viena, Austria.

Programului  de  sporire a calificării antreprenorilor din Republica Moldova şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu parteneri de afaceri din Austria se desfășoară în două etape, are drept scop sporirea calificării antreprenorilor din Republica Moldova și este organizat de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova in cooperare cu Camera Economică a Austriei de circa 26 de ani. În această perioadă de timp peste 300 de antreprenori moldoveni au participat la acest program de instruire, apreciind înalt atât cunoștințele obținute, cît și rezultatele practice.

Distribuie acest articol: