Raionul Glodeni

I. Amplasarea geografică şi structura demografică.

Raionul Glodeni s-a format la 16 iunie 2003 în legătură cu reforma administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

Raionul Glodeni este situat în partea de nord – vest a republicii, aşezat la 168 km. de capitala ţării Chişinău.

Teritoriul raionului ocupă o suprafată de 75,4 mii ha unde sînt amplasate 34 de sate şi or.Glodeni care sînt dirijate prin intermediul a 19 unitati administrativ-teritoriale. Numărul populaţiei în cadrul raionului constituie  60,1 mii locuitori, din care:

–  populaţia urbană -10,4 mii locuitori;

–  populaţia rurală -49,7 mii locuitori.

II. Dezvoltarea economică.

În raion sunt înregistraţi în total 6507 agenţi economici

Suprafaţa  terenurilor agricole constituie 56363 ha, inclusiv:

pămînt arabil   – 42300 ha,

plantaţii de livezi  – 2192 ha,

vii   – 703 ha,

păşuni  – 10780 ha,

altele   – 388 ha.

Industria raionului este o ramură ce determină în o mare parte nivelul de dezvoltare economică a raionului şi este reprezentată de 4 agenţi economici de bază:

SA”Glodeni-zahăг”, SA “Cariera Cobani”, CP “PanifCOOP”, IM “Reţele termice”  şi 30 unităţi care  prezintă unităţile industriale secundare aflate la bilanţă întreprinderilor neindustriale şi  alte întreprinderi care au activitatea industriale cu numărul personalului mai mic de 20 persoane indifferent de forma de organizatorico-juridică .

Fabricarea principalelor produse industriale sunt :

–  pietriş şi prundiş, granule, aşchii şi praf din pietre ,zahăr tos ,pâine şi produse de panificaţie e.t.c.

Activitatea    în domeniul comerţului interior, prestări servicii şi protecţia consumatorilor a fost orientată spre obiective prioritare, cum sînt: majorarea treptată a ponderii comerţului organizat în volumul total al comerţului cu amănuntul în raion, inclusiv prin  realizarea prevederilor reformei patentei de întreprinzător în domeniul  comerţului, extinderea reţelei comerciale, alimentaţiei publice şi prestării serviciilor.

În acest domeniu funcţionează circa 600 de întreprinderi individuale.

În raionul Glodeni activează 28 instituţii de învăţămînt şcoala de meserie, şcoala profesională.

Numărul total de elevi   – 8931 inclusiv:

–  în instituţiile şcolare   – 8640 copii

–  şcoala de meserie   – 115 elevi

–  în şcoli profesionale – 176 elevi

Actualmente în instituţiile de învăţămînt din raion îşi desfăşoară activitatea 595 pedagogi:

– în şcoala de meserii   – 18

– şcoala profesională   – 12

În raionul Glodeni funcţionează:

–  spitalul cu fondul general de 190 paturi;

–  centru  medicilor de familie, în componenţa căruia sunt 13 oficii ale medicilor de familie;

–  8 centre de sănătate;

–   4 oficii de sănătate.

În domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei  raionului Glodeni îşi desfăşoară activitatea

–  98 medici;

–   276 personal cu studii  medicale medii;

–   138 personal sanitar şi auxiliar.

În raionul Glodeni funcţionează:

– 5 muzee;

– 97 colective artistice;

– 17 formaţii, care deţin titlul de colectiv-model

– 35 biblioteci publice.

III. La compartimentul posibilităţi pentru investiţii vor fi executate în limita fondului disponibil repartizat pentru investiţii capitale în sumă de 2 milioane lei anual.