Aviz de atestare a impedimentului justificator

Începând cu data de 02 octombrie 2020, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) eliberează avizele de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligațiilor contractuale în baza Regulamentului nou aprobat de CCI pe 25 septembrie 2020.

Regulamentul respectiv este menit să substituie procedura eliberării certificatului ce atestă evenimentul de FORȚĂ MAJORĂ (specificăm faptul că a fost substituit conceptul de ”forță majoră” de către Codul Civil, cu cel de „impediment care justifică neexecutarea obligației”). Procedura de eliberare  a avizelor  urmează a fi aplicată în cadrul raporturilor contractuale comerciale în care cel puțin o parte este subiect al activității de întreprinzător și în care părțile unui astfel de contract au convenit în scris atestarea de către CCI a RM.

Conform procedurii, solicitantul va depune cererea și documentele anexate la sediul Camerei de Comerț și Industrie (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 151) sau, în cazul cererii semnate electronic, la adresa electronică [email protected].

Cererea se perfectează conform formularului prevăzut în anexa Regulamentului CCI, cu indicarea fondul impedimentului – descrierea faptică și detaliată a evenimentului şi argumentele care atestă imposibilitatea neexecutării obligațiilor contractuale. La cerere, de asemenea, agenții economici trebuie să anexeze contractul și documentele confirmative. Avizul de atestare se va  elibera în termen de până la 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii și a documentelor,

Pe parcursul anului 2020, la adresa Camerei, au parvenit circa 200 de solicitări, dintre care un procent substanțial o constituie  agenții economici afectați de efectele pandemiei (circa 70%) și de calamitățile naturale din sectorul agrar.

Notă 1: Regulamentul CCI cu privire la eliberare a avizului de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova pe 2 octombrie 2020. Acest a fost elaborat în temeiul art. 4 din Legea cu privire la Camera de Comerț și Industrie nr. 393/1999 cu modificările ulterioare și luând în considerare și recomandările Camerei de Comerț Internaționale de la Paris.

Notă 2: Reamintim că pe 11 septembrie 2020, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat modificări la Legea cu privire la Camera de Comerț și industrie prin care Camerei i se atribuie funcția de a emite aviz de atestare. Prin această lege, s-a asigurat ajustarea cadrului legal cu prevederile Codului Civil, care a substituit conceptul de „forța majoră” cu cel al unui „impediment care justifică neexecutarea obligației”.

Regulament cu privire la eliberarea avizului de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației

Prezentare_Procedura de eliberare a avizelor

Cerere model

Informații suplimentare: Silvia Dolghii, Șef Secție juridică a CCI a RM, e-mail: [email protected], tel.: 022 23 52 68060945773.