Raionul Rîşcani

Raionul Rîşcani este situat în partea de Nord – Vest a Republicii Moldova. La Nord raionul se învecinează cu raionul Edineţ, la Est cu raionul Drochia şi municipiul Bălţi, la Sud cu raionul Glodeni, la Vest – cu România.

Suprafaţa terenurilor agricole constituie 76,4 mii ha, inclusiv terenuri arabile – 58,3 mii ha, plantaţii multianuale – 5,2 mii ha.

La 01.01.2018 numărul populaţiei constituie  64 576 locuitori.

În componenţa raionului Rîşcani intră 55 localităţi: 2 oraşe (Rîşcani, Costeşti), 6 localităţi în componenţa oraşelor, 26 sate (comune), 47 localităţi din componenţa satelor (comunelor), 28 de primării.

Sectorului antreprenoriatului şi micului business îi revin 93% din numărul total al întreprinderilor. În sfera de activitate a micului business sînt angajaţi circa 83% din salariaţi, iar cifra de afaceri a întreprinderilor mici şi mijlocii constituie peste 64% din suma totală.

Potenţialul economic al raionului e de circa 1 miliard  lei. Ponderea ramurii agricole constituie 83%, a industriei – 4%.

Raionul Rîşcani dispune de 819 unităţi comerciale, inclusiv 600 – individuale, 55 ale Cooperaţiei de consum, 119 societăţi cu răspundere limitată şi 45 de alte tipuri de unităţi. În raion activează 19 întreprinderi industrial.

O ramură importantă a economiei raionului o constituie industria, care este reprezentată prin industria energetică, a materialelor de construcţie, uşoară, alimentară şi prelucrătoare a produselor agricole.

22 agenți economici, care activează în raionul Rîșcani sunt membri ai Camerei de Comerț și Industrie a RM.