Raionul Rîşcani

Raionul Rîşcani este situat în partea de Nord – Vest a Republicii Moldova. La Nord raionul se învecinează cu raionul Edineţ, la Est cu raionul Drochia şi municipiul Bălţi, la Sud cu raionul Glodeni, la Vest – cu România.

Suprafaţa terenurilor agricole constituie 76,4 mii ha, inclusiv terenuri arabile – 58,3 mii ha, plantaţii multianuale – 5,2 mii ha.

La 01.01.2018 numărul populaţiei constituie  62947 locuitori.

În componenţa raionului Rîşcani intră 55 localităţi: 2 oraşe (Rîşcani, Costeşti), 6 localităţi în componenţa oraşelor, 26 sate (comune), 47 localităţi din componenţa satelor (comunelor), 28 de primării.

Sectorului antreprenoriatului şi micului business îi revin 93% din numărul total al întreprinderilor. În sfera de activitate a micului business sînt angajaţi circa 83% din salariaţi, iar cifra de afaceri a întreprinderilor mici şi mijlocii constituie peste 64% din suma totală.

Potenţialul economic al raionului e de circa 470-500 mln. lei. Ponderea ramurii agricole constituie 70%, a industriei – 8%.

În raionul Rîșcani activează 15836 de agenţi economici, unde 1889 sînt întreprinderi individuale, 55 de cooperaţii de consum, 422 societăţi cu răspundere limitată, 13745 gospodării ţărăneşti şi 425 alte tipuri de unităţi. Raionul dispune de 475 de unităţi comerciale.

O ramură importantă a economiei raionului o constituie industria, care este reprezentată prin industria energetică, a materialelor de construcţie, uşoară, alimentară şi prelucrătoare a produselor agricole.

În raion activează 15 întreprinderi industriale. În ansamblul economiei, businessul mic şi mijlociu e bine dezvoltat. Acestui sector îi revin circa 87 la sută din salariaţi. Peste 73  la sută din afaceri şi 87 la sută din încasările în bugetul consolidat. Potenţialul economic al raionului e de circa 900-980 mln lei. Ponderea ramurii agricole constituie 70 la sută, a industriei – 11 la sută. Cei mai activi agenţi economici sunt “Avis-Nord” SA, “Lactis” SA, “Argon-Sigma” SA, “Avicola” SA, “Fantazia-Oc” SA, “Gordincom” SRL, “Anatol Juşca” ÎI, “Valea Pîrjotei” SRL, “Vardan Agro” SRL, “Stîncăuţi” SRL, “Vilato Agro” SRL.

22 agenți economici, care activează în raionul Rîșcani sunt membri ai Camerei de Comerț și Industrie a RM.