Raionul Rîşcani

Raionul Rîşcani este situat în partea de nord-vest a Republicii Moldova şi ocupă 93,6 mii ha, ceea ce reprezintă 3 la sută din teritoriul ţării.

Suprafaţa terenurilor agricole constituie 76,4 mii ha, inclusiv terenuri arabile – 58,3 mii ha, plantaţii multianuale – 5,2 mii ha.

Numărul populaţiei constituie 65655 locuitori.

În componenţa raionului Rîşcani intră 55 localităţi: 2 oraşe (Rîşcani, Costeşti), 6 localităţi în componenţa oraşelor, 26 sate (comune), 47 localităţi din componenţa satelor (comunelor), 28 de primării.

Raionul activează 15836 de agenţi economici, unde 1889 sînt întreprinderi individuale, 55 de cooperaţii de consum, 422 societăţi cu răspundere limitată, 13745 gospodării ţărăneşti şi 425 alte tipuri de unităţi.

Raionul dispune de 475 de unităţi comerciale.

O ramură importantă a economiei raionului o constituie industria, care este reprezentată prin industria energetică, a materialelor de construcţie, uşoară, alimentară şi prelucrătoare a produselor agricole.

În raion activează 15 întreprinderi industriale. În ansamblul economiei, businessul mic şi mijlociu e bine dezvoltat. Acestui sector îi revin circa 87 la sută din salariaţi. Peste 73  la sută din afaceri şi 87 la sută din încasările în bugetul consolidat. Potenţialul economic al raionului e de circa 900-980 mln lei. Ponderea ramurii agricole constituie 70 la sută, a industriei – 11 la sută. Cei mai activi agenţi economici sunt “Avis-Nord” SA, “Lactis” SA, “Argon-Sigma” SA, “Avicola” SA, “Fantazia-Oc” SA, “Gordincom” SRL, “Anatol Juşca” ÎI, “Valea Pîrjotei” SRL, “Vardan Agro” SRL, “Stîncăuţi” SRL, “Vilato Agro” SRL.

Treizeci şi unu subiecţi economici din raionul Rîşcani sunt membri ai Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.